• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS QUANG LỘC!
 • Nguyễn Thị Mộng Vân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918929412
  • Email:
   nguyenthimongvanql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Văn Ngoạn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0973354550
  • Email:
   tranvanngoanql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Trường Quy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0943145882
  • Email:
   phantruongquyql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Anh-Nhạc-TD-MT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hoài Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916922732
  • Email:
   nguyenthihoaiphuongql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hoàng Liên Tân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0366661022
  • Email:
   hoanglientanql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Hữu Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948928091
  • Email:
   lehuunamql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Anh-Nhạc-TD-MT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904 807 817
  • Email:
   trandieulinhql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Đình Đồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0833693209
  • Email:
   trandinhdongql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Văn Tuyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972262261
  • Email:
   tranvantuyenql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ xã hội
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0968252578
  • Email:
   phanthinguyenql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Thuý Lương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911448958
  • Email:
   lethithuyluongql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Hồng Lam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915325723
  • Email:
   phanthihonglamql@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website