LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH TRƯỜNG THCS QUANG LỘC

Trường THCS Quang Lộc được thành lập tháng 9/1959. Lúc này trường chỉ có 2 lớp 5 và mang tên là trường PTCS cấp I, II Quang Lộc.Đến năm 2001 trường được tách ra và mang tên trường THCS Quang Lộc.
Hiệu trưởng qua các thời kỳ trường THCS Quang Lộc:
Năm 2013: Thầy Lê Thuận
Năm 2013 - 2014: Thầy Hoàng Quốc Việt
Năm 2014 -   12/2017: Thầy Nguyễn Tuấn Lĩnh
Hiệu trưởng hiện nay: Cô Nguyễn Thị Thu Hằng
Trường THCS Quang Lộc là một đơn vị đóng trên địa bàn xã  Quang Lộc - Một địa phương giàu truyền thống cách mạng, hiếu học luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo. Những năm qua
nhà trường luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của phòng GD - ĐT Huyện Can Lộc; Sự tâm huyết, nhiệt tình của tập thể CBGV, NV trong trường, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh. Từ ngày thành lập đến nay đã qua nhiều thời kỳ, tập thể các thầy cô giáo nhà trường đã cùng với nhân dân xã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Những thành tích đã đạt được:
Năm học đầu tiên khi mới được tách thành trường THCS Quang Lộc chỉ có...cán bộ giáo viên,..lớp với..học sinh, nhưng đến năm 2017 - 2018 trường có 35 cán bộ giáo viên, 14 lớp 442 học sinh.
Qua..năm hình thành và phát triển nhà trường đã gặt hái một số thành tích đáng ghi nhận:có 5 GV giáo viên giỏi cấp Tỉnh,1 CSTĐ cấp Tỉnh,9 Bằng khen của UBND Tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh Đoàn; mỗi năm có 3 - 7 CSTĐ cấp cơ sở, 5 em học sinh giỏi cấp Quốc gia, học sinh giỏi khối 9 trên 89 em; Đoàn đội được TW Đoàn hội đồng TW tặng Bằng khen, Tổng phụ trách đội được TW Đoàn tặng Bằng khen, Liên đội trưởng được nhận giải thưởng Kim Đồng.Từ năm 2010 - 2011 đến nay 7 năm liên tục chất lượng mũi nhọn được xếp vào tốp đầu của huyện với số lượng HSG Huyện mỗi năm có từ 70 đến 100 em, trường  liên tục nhiều năm được Chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen cho tập thể và nhiều cá nhân có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG.Năm học 2014 - 2015 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.Nhiều năm liên tục được công nhận tập thể lao động tiên tiến cấp huyện. Năm học 2015 - 2016 truờng đạt tập thể TTXS cấp huyện, được UNND Tỉnh tặng bằng Khen, Công Đoàn được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khẹn. Năm học 2016 - 2017 truờng đạt tập thể TTXS cấp Tỉnh, được Bộ trưởng Bộ GD- ĐT  tặng bằng Khen, Công Đoàn được Tổng LĐLĐ  tặng Bằng khẹn. Đặc biệt năm học 2018 - 2019 tập thể nhà trường được vinh dự đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh về phong trào dẫn đầu cấp học và cờ thi đua của Liên Đoàn Lao Động tỉnh trao tặng.